Career

POSLOVNI SADRŽAJI

Junior Hotel pruža mogućnost odžavanja mnogobrojnih poslovnih događaja na Kopaoniku. Kongresni centar se sastoji od tri hale: ” Atina ” , sa kapacitetom do 180 mesta, ” Platon ” i ” Tesla” , sa kapacitetom do 60 mesta. Kapacitet i multi – funkcionalnost ovih hala omogućavaju održavanje kongresa, konferencija , prezentacija , seminara, simpozijuma i drugih događaja. Sve sale su potpuno opremljene (flipchart , projektor, video bim, internet).