Career

TEAM BUILDING

Mala i velika preduzeća biraju Junior Hotel kao domaćina specijalno dizajnirana podsticajnih putovanja. Mnoštvo stvari koje mogu vidjeti i raditi tokom svog boravka na Kopaoniku osigurava da sve aktivnosti team building-a rezultiraju u potpunim uspehom.